tel. 71 791 80 45lubUmów się na wizytę

Metoda Feldenkraisa

"Bones for life" (Kości na całe życie) to program opracowany na podstawie Metody Feldenkraisa. Metoda BFL stworzona została ku wzmocnieniu kości i rozwijaniu swojej fizycznej organizacji ciała.

Znana na całym świecie Metoda znajduje zastosowanie w pracy z osobami po urazach i kontuzjach, jest zalecana jako ćwiczenia w profilaktyce osteoporozy, daje doskonałe efekty w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia równowagi (częsty problem osób starszych). BFL wykorzystuje się do pracy z osobami z chorobą Parkinsona oraz z chorymi na stwardnienie rozsiane. BFL zwiększając świadomość połączenia ciała i umysłu, znajduje zastosowanie w pracy z osobami cierpiącymi na dysocjacyjne zaburzenia ruchowe. Oprócz walorów terapeutycznych podkreślić należy również walor edukacyjny. Zarówno bowiem Metoda Feldenkraisa, jak i BFL stanowią integralną część edukacji somatycznej i jako takie przyczyniają się do holistycznie pojmowanego rozwoju człowieka.


Zajęcia BFL adresowane są do:

  • osób po urazach, kontuzjach oraz zabiegach operacyjnych
  • osób z bólami kręgosłupa
  • osób pragnących wzmocnić swój układ kostny
  • osób z zaburzeniami równowagi
  • osób cierpiących na wzmożone napięcie mięśniowe towarzyszące sytuacjom stresowym
  • osób o zaniżonym poczuciu własnej wartości, mających problem z akceptacją siebie
  • osób, które pragną odkryć w sobie własne nieograniczone możliwości i wyzwolić się z nawykowych schematów działania
  • osób z chorobą Parkinsona oraz chorych na SM