tel. 71 791 80 45lubUmów się na wizytę

NDT Bobath terapia dla dorosłych i dzieci

To jedna z wiodących metod neurokinezjologicznych stworzonych dla niemowląt, dzieci oraz dorosłych z problemami rozwojowymi lub uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego.

 

Istotą jest szczegółowa analiza problemu pacjenta z uwzględnieniem ograniczeń ruchowych, zmysłowych oraz percepcyjnych, na bazie której budowany jest indywidualny plan terapii. Usprawnianie według metody Bobath ma pomóc choremu we wszechstronnym rozwoju tak, aby mógł uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN).

 

Metoda ta kieruje się następującymi zasadami:

  • Normalizacja napięcia mięśni (obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego)
  • Hamowanie nieprawidłowych odruchów i ruchów
  • Wyzwalanie ruchów i kontrolowanie ich przebiegu wspomaganiami z punktów kluczowych
  • Utrzymywanie pełnej ruchomości w stawach
  • Wyrabianie kontroli postawy i najbardziej jak to jest możliwe zbliżonych do prawidłowych reakcji ruchowych, a dopiero w tej formie ich automatyzacji
  • Wykorzystanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach