tel. 71 791 80 45lubUmów się na wizytę

Terapia manualna

Polega na diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń strukturalnych w obrębie narządu ruchu (stawów, mięśni, nerwów).

 

Posiada rozbudowany schemat badania różnicującego, terapeuta za pomocą szczegółowego wywiadu i badania polegającego na wykonaniu testów prowokacyjnych jest w stanie odnaleźć zaburzone struktury, stwierdzić stopień ich uszkodzenia oraz przeanalizować mechanikę pojawienia się dolegliwości. Dzięki temu potrafi postawić hipotezę zaburzenia strukturalnego u pacjenta. Najczęściej przyczyną dolegliwości jest dysproporcja pomiędzy możliwościami tkanki do przyjmowania obciążenia, a jej rzeczywistym obciążaniem.

 

Terapia polega na wyrównaniu dysproporcji i przywracaniu fizjologicznej "homeostazy" pomiędzy stawami, mięśniami i strukturami nerwowymi. Techniki lecznicze to między innymi: manipulacje oraz mobilizacji stawów, neuromobilizacje struktur nerwowych, mobilizacje powięzi, leczenie tkanek miękkich (tj. mięśni, więzadeł, ścięgien), a także medyczny trening funkcjonalny.